Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Status prawny

STATUS PRAWNY

 

Publiczne Gimnazjum w Białej jest szkołą publiczną działającą na podstawie:

  • Aktu założycielskiego szkoły publicznej – uchwała nr VI/57/99 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 marca 1999r.
  • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991r. Nr 95 poz. 425 ze zmianami, tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ze zmianami),
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 ze zmianami),
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zmianami),
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. Nr 3 poz. 19 ze zmianami, tekst jednolity z 26.05.2017r. Dz. U. poz. 1189),
  • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw
  • Statutu,