Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostęp do informacji nie zamieszczonej

Zgodnie z  art. 10, ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniona na stronie Gimnazjum  lub na wniosek zainteresowanego złożony do dyrektora gimnazjum.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art.13, ust.1). Jeżeli informacje może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.