Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dyrektor

DYREKTOR

Dyrektor Gimnazjum w Białej:

mgr Wojciech Szukalski

Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz.

· tel/fax: 77 4387800 · e-mail: pgbiala.sekretariat@wp.pl

· II piętro

Kompetencje Dyrektora określa art 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z póź. zm.) oraz Statut Szkoły