Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

 

Skład Rady Rodziców PRZEWODNICZĄCA Cziomer Monika Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ Wolder Grażyna SKARBNIK Mocha Renata

CZŁONEK Wróblewska Kamila KOMISJA REWIZYJNA: 1. Kosmala Ewa 2. Szwiec Aurelia 3. Czaja Beata

Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum w Białej działa na podstawie artykułów 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z póź. zm.) oraz Statut Szkoły

 

 

Wersja XML