Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Samorząd

SAMORZĄD UCZNIOWSKI w roku szkolnym 2017/2018 1. Laura Sobczyk- Przewodniczący 2. Paulina Kusber - Z-ca Przewodniczącego 3. Sandra Meja – Skarbnik

Członkowie

Dominik Pientka

Julia Orlita

Dominika Bolibrzuch

Julia Kaczmarczyk

Natalia Baucza

Karolina Piotrowska

Kacper Krokosz

Paulina Kosmala

Denis Wocka

Paweł Bożek

Nicol Sobek

Juli Thiel

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: p. Wiktor Fudali

Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum w Białej działa na podstawie artykułów 85 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z póź. zm.) oraz Statut Szkoły

Wersja XML