Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organizacja

ORGANIZACJA SZKOŁY

Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.

Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji. Pomiędzy organami szkoły istnieje bieżąca wymiana informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

Szczegółowe kompetencje organów zawiera STATUT SZKOŁY.

W roku szkolnym 2017/2018 w szkole funkcjonuje 7 oddziałów, ogółem 136 uczniów.

 

Pracownicy administracji i obsługi

1 sekretarka

3 sprzątaczki

¾ konserwator

Imię i nazwisko

Funkcja

Aleksandra Rewucka

Sekretarka

Agata Niewieńć

Sprzątaczka

Elena Kulikow

Sprzątaczka

 

Barbara Michalak

Sprzątaczka

Jerzy Zmarzły Konserwator
Wersja XML