Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sposób załatwiania

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma petentów od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1430.

Szczegółowych informacji dotyczących załatwiania spraw udziela sekretarz szkoły. Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres : Publiczne Gimnazjum w Białej

Ul. Tysiąclecia 16

48-210 Biała

Kontakt z dyrektorem szkoły po telefonicznym umówieniu się, tel. 774387800

 

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.


Informacja dotycząca funkcjonowania monitoringu wizyjnego
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:

 

 1. Na terenie Publicznego Gimnazjum w Białej funkcjonuje system monitoringu wizyjnego, który swoim zasięgiem obejmuje:
  1. ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku:
   • piwnica – szafki uczniów;
   • korytarz – II piętro;
  2. tereny przyszkolne:
   • obiekty sportowe;
   • parking;
   • wyjścia z budynku szkoły.

            Monitoring umożliwia zapisywanie, przeglądanie, usuwanie i udostępnianie          zarejestrowanych nagrań.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych w systemie monitoringu wizyjnego jest:

Publiczne Gimnazjum w Białej, ul. Tysiąclecia 16, 48-210 Biała, tel.: 77 438 78 00.
 

 1. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@boss.biala.gmina.pl
   
 2. Pani/Pana dane w systemie monitoringu wizyjnego będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz ochrony mienia
  w związku z prowadzeniem placówki oświatowej na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

 

 1. Pani/Pana dane z zapisu monitoringu wizyjnego mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa jak również dostęp do nagrań posiada firma ochroniarska.

 

 1. Pani/Pana dane z zapisu monitoringu wizyjnego będą przetwarzane przez okres
  nie dłuższy niż 3 miesiące, a po ich upływie automatycznie kasowane. Nagrania dotyczące incydentów mogą być przechowywane dłużej - do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo żądania usunięcia danych, prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia danych osobowych, prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.